Flag Lang Select

Digital Millennium Copyright Act

Ziņojumus par Likuma par autortiesību aizsardzību digitālā laikmetā (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) lūgums sūtīt uz: support@flirtavieta.com

Ziņojumi par pārkāpumiem ir jānosūta uz augstāk minēto adresi un ir jāsatur sekojošu tekstveida saturu:

1. Ziņas, kuras identificē ar autortiesībām aizsargātu saturu, Paziņojumi uz kuriem attiecās konkrētais pārkāpums.

2. Ziņas, kuras identificē materiālu vai vietni, kura var saturēt vai satur saturu kurš ir attiecināms pie autortiesību pārkāpuma.

3. Autortiesību turētāja kontaktinformāciju (Tajā skaitā, epasta adresi, pasta adresi, telefona numuru).

4. Sekojošais iesniegums: (I) «I hereby state that I have a good faith belief that the use of the copyrighted material is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law» (Ar augstāk minēto, es apstiprinu, ka man ir aizdomas, ka šis aizsargātais ar autortiesībām materiāls tiek izmantots bez autora atļaujas, viņa aģenta, vai ir likumpārkāpums, (II) «I hereby state that the information in this Notice is accurate and, under penalty of perjury, that I am the owner or am authorized to act on behalf of the owner of the copyright that is allegedly infringed» (Uz doto brīdi es apstiprinu, ka informācija, kura ir pasniegta dotajā ziņojumā ir īsta, kā arī to apstiprinu bez spaidiem vai kādas ietekmes, ka esmu pilnvarots (a) rīkoties no autortiesību turētāja vārda, kurš iespējams ir pārkāpts).

5. Pilns vārds, elektroniskā vai fiziskā autortiesību turētāja, vai viņa aģenta adrese.