Flag Lang Select

Portāla lietošanas noteikumi un nosacījumi

Pēdējo reizi mainīti 22.04.2020

LŪDZU, UZMANĪGI IEPAZĪSTATIES AR ŠIEM LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM. APMEKLĒJOT DOTO VIETNI, JŪS LĪDZ AR TO APŅEMATIES IEVĒROT VISUS TĀ NOTEIKUMUS.

Šie noteikumu (turpmak - noteikumi) regulē portāla FLIRTAVIETA.COM (G NETW- Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str., Victoria, Mahe, Seychelles, turpmāk - portāls) lietošanas kārtību un pakalpojumus, kurus tas sniedz. Mēs paturam tiesības ievest izmaiņas portāla lietošanas noteikumos, publiskojot izmaiņas portālā. Mēs informēsim jūs par izmaiņam, ierakstot šā nolikuma aukšdaļā pēdējo datumu, kad tika veiktas izmaiņas (pēc vārdiem “Pēdējo reizi mainīti”). Ja izmaiņas būs lielas, mēs informēsim jūs par tiem caur e-pastu. Noteikumi stājās spēkā neatkarīgi no tā, vai jūs saņemat e-pastu, vai nē. Izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc publicēšanas portālā. Ja jūs lietojat portalu pēc izmaiņu publiskošanas, tas nozīmē, ka jūs piekritāt visām izmaiņām. Mēs jums iesakam regulāri iepazīties ar portala lietošanas noteikumiem, pirms tā apmeklēšanas, lai pārliecinātos, ka jūs saprotat visus noteikumus, kuri ir spēkā uz šo brīdi. Ja jūs nepiekritāt šiem noteikumiem (ieskaitot vietnes politiku un rekomendācijas), nekavejoties pārstājiet lietot šo portālu.

Pakalpojumi, kurus piedāvā portāls, ietver sevī arī lietotāju profilus, saziņas līdzekļus ar citiem lietotājiem un pieeju saturam, kuru mēs piedāvājam (kopumā saukts par “servisu”).Turpmāk mums ir tiesības piedāvāt papildus vai citus pakalpojumus, izmainīt pakalpojumus un piemērot maksu par pakalpojumiem, ka arī šie noteikumi tiek attiecināti arī uz visām citām izmaiņām pakalpojumos. Kā arī mums ir tiesības pārstāt sniegt dažus vai arī visus pakalpojumus, iepriekš Jūs nebrīdinot.

1. Pieejas tiesības

a. Minimālais vecums portala un servisa lietošanai ir 18 gadi. Lietojot portālu un servisu, Jūs apstipriniet, ka Jūs esat sasniedzis pilngadību pec jūsu valsts likuma.

b. Krimināla pagātne. Piesakoties portāla lietošanai, reģistrācijai un/vai lietojot servisu iepazīšanās nolūkos, Jūs garantējat, ka iepriekš nebijāt sodīti par smagu vai vardarbīgu noziegumu padarīšanu (kā šeit ir noteikts), un/vai jums nav pienākumu reģistrēties kadā no valsts iestādēm par seksuāliem nozieguiem.

c. Bloķētie lietotāji. Mēs paturam tiesības uz laiku, vai arī uz visiem laikiem nobloķēt lietotājus, kuri neievēro portāla lietošanas noteikumus. Ja Jūs tikāt nobloķēts, jums nav tiesību lietot portālu, vai arī pakalpojumus, kurus tas sniedz.

d. Likumu ievērošana. Jums var būt liegta ieeja portālam vai ari servisam, ja valstī, kurā Jūs dzīvojat, tas tiek uzskatīts par likuma pārkāpumu.

2. Portāla un servisa lietošana

Lietojot šo partālu Jūs piekrītat:

a. Lietot tikai privātos nolūkos, izslēdzot komerciālo darbību. Portāls un serviss ir paredzēti lietotāju (“lietotāji”) lietošanai tikai privātos nolūkos. Līdz ar to Jūs nedrīkstat: (I) reklamēt vai piedāvāt citiem lietotājiem kaut ko nopirkt vai pārdot, izmantojot servisu vai portālu; (II) atļaut citiem lietotājiem izmantot Jūsu profilu; (III) izmantot portālu vai servisu, vai jebkuru tā daļu komercnolūkos; (IV) Izveidot vai izvietot jebkuru preču zīmi, logotipu vai jebkuru citu komercinformāciju, kas saistīti ar šo portālu, jebkurā citā portālā bez mūsu atļaujas (V) izmainīt, nodot trešām personām, apvienot, veidot līdzīgus darbus, izjaukt, atjaunot portāla strukturdarbību un darbības algoritmus, izslēdzot gadījumus, kat šie augstāk minētie aizliegumi ir aizliegti ar attiecīgas valsts likudošanu, vai (VI) izmantot jebkuras manuālas vai automatizētas programmas, ierīces vai citas iekārtas datu ielādēšanai uz/no portāla.

b. Riska uzņemšanās. JŪS UZŅEMATIES UZ SEVI VISUS RISKUS, KAS SAISTĪTI AR PORTĀLA UN/VAI SERVISA LIETOŠANU, ieskaitot, bet ne ierobežojot, komunikāciju ar citiem lietotājiem “online” vai “offline” režīmā. JŪS PILNĪBĀ UZŅEMATIES ATBILDĪBU PAR SASKARSMI AR CITIEM LIETOTĀJIEM UN PAR VISU DROŠĪBAS LĪDZEKĻU IEVĒROŠANU. Jūs atzīstat, ka mēs nenodarbojamies ar citu lietotāju kriminālas pagātnes pārbaudi un nepārbaudam jebkāda vaida informāciju, kuru šie lietotāji sniedz Jums.

c. Viens profils. Jūs piekritat neizveidot vairāk par vienu unikālo profilu šajā portālā un lietot to saskaņā ar noteikumiem.

3. Portāla saturs

Informācijas saturs, kuru Jūs publiskojat portālā vai arī sniedzat citiem portāla lietotājiem, tiek sauksts par “jūsu saturs”. Informācijas saturs, kuru izvieto portāla un/vai servisa lietotāji, un sūta citiem lietotājiem, tiks saukts par “lietotāja saturu”. Informācijas saturs, kuru izvieto mūsu portāls tiek saukts “mūsu saturs”. Jūsu saturs, lietotāju saturs, mūsu saturs kopēji saucās “Lapas saturs”. Portāls, kā bija minēts augstāk sastāv no lapas satura un portāla pamatprogrammām (ieskaitot struktūru, dizainu, ārejo izskatu un funkcionalitāti). Viss augstāk minētais tiek uzskatīts par objektu, kurš tiek aizsargāts ar autortiesībām.

Jūs apliecināt, ka portālām ir tiesības (bet tas nav pienākums) piedāvāt pieeju, reorganizēt, izmainīt, ierobežot un izdzēst pieeju pie jebkura portāla satura, (ieskaitot jūsu saturu), pec paša ieskatiem un iepriekš nebrīdinot un neizmaksājot kompensāciju. Ņemot vērā iepriekš minēto, Jūs apliecināt, ka portālām ir tiesības (bet nav pienākums), izdzēst vai ierobežot pieeju pie jebkura satura, kurš neatbilst dotiem noteikumiem, vai ko uzskata par neatbilstošu jebkādu iemeslu dēļ, vai bez iemesla, pēc paša ieskatiem.

Ņemot vērā Jūsu piekrišanu minētiem noteikumiem, un to ievērošanu, portāls sniedz Jums personisku, ne unikalu licenci portāla lietošanai, kura nav paredzēta nodošanai trešajām personam un atbilst visiem lietošanas noteikumiem.

(a) Mūsu saturs

Mūsu saturs ietver sevī saturu, kurš pieder portālam un īpašniekiem, kuriem ir uz to licence. Jūs izmantojiet so portālu pilnīgi apzinoties, ka Jūs uzņematies visus riskus saistībā ar tā lietošanu. Jūs piekrītat, ka mēs nenesam nekādu atbildību par zaudējumiem, kas jums radušies kļūdu gadijumā, kuras radušas izmantojot portāla saturu.

(b) Lietotāja saturs

Portāls nenes atbildību par Lietotāja saturu un nekontrolē to. Portālam nav pienākums pārbaudīt vai kontrolēt Lietotāja saturu un neatbalsta, neapstiprina un neveic nekādus ziņojumus vai garantijas, kas attiecas uz Lietotāja saturu. Jūs izmantojat Lietotāja saturu mijiedarbībā ar citiem Lietotājiem pēc saviem uzskatiem un riskiem. Mijiedarbība ar citiem Lietotājiem tiek veikta tiek veikta tikai starp Jums un citiem Lietotājiem un Portālam nav pienākums tajā piedalīties. Jūs piekrītat, ka Portāls nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kuri ir radušies starp Jums un citiem Portāla Lietotājiem. Mēs strikti iesakām viesiem Lietotājiem īpaši uzmanīties komunicējot ar nepazīstamiem cilvēkiem Internetā.

(c) Jūsu saturs

Jūs piekrītat, ka attiecībā uz jebkuru informāciju, kuru Jūs publicējat Portālā vai nododat caur Portālu, tajā skaitā ieskaitot dokumentus, profila informāciju, ziņojumus un komentārus (kopā nosaukti «Jūsu saturs»), Jūs nesat pilnu atbildību par: (I) informāciju un saturu, kuru Jūs pasniedzat dienestam; (II) informāciju un saturu, kuru Jūs izvietojat, nododat, publicējat, vārdu sakot pasniedzat (turpmāk – «ievietot») ar srvisa palīdzību un/vai Portāla; un (III) Jūsu mijiedarbība ar citiem reģistrētiem Lietotājiem ar Servisa palīdzību.

Jūs apņematies neuzrādīt neprecīzu, melīgu vai maldinošu informāciju Portālam vai citiem Lietotājiem. Ja informācija kura ir pasniegta mums vai citam Lietotājam, ir neprecīza, maldinoša vai melīga, Jums nekavējoties par to ir jāziņo mums.

Ar to Jūs pasniedzat Portālam beztermiņa, bezmaksas un neizslēgtu starptautisku licenci uz Jūsu saturu Portālā vai citos saitos vai uz citiem datu nesējiem. Jūs piekrītat tam, ka Portāls drīkst jebkurā laikā atskaņot, izmainīt, adaptēt, pavairot un/vai publicēt Jūsu saturu uz jebkādiem datu nesējiem bez jebkādas kompensācijas. Jūs apsolat, iesniedzat un garantējat, ka Jums ir visas tiesības, spējas un pilnvaras izvietot Jūsu saturu Portālā un uzrādīt licenci Portālam.

4. Lietotāju uzvedības noteikumi

Aizliegts izvietot Portālā, nodot citiem Lietotājiem informāciju vai kā savādāk veikt kādas darbības Portālā vai ar Servisu palīdzību, kur:

(a) attaisno rasismu, fanātismu vai naidu pret kādu noteiktu cilvēku grupu vai personu atsevišķi;

(b) nodarīt fiziskus zaudējumus cilvēkiem vai cilvēku grupām;

(c) uzmākties vai piekasīties, draudēt, izsekot vai iebiedēt jebkuru no Lietotājiem;

(d) būt nekorektam, diskreditējošam, aizvainojošam, kaitinošam, vārdu sakot nepieklājīgam;

(e) izmantot materiālus, kuri aizsargāti ar citu Lietotāju autortiesībām (ieskaitot fotogrāfijas, video vai tekstu) bez viņu atļaujas;

(f) izmantot hipersaites uz saturu, kuru Jūs zināt vai, ka pārkāpjat citu Lietotāju autortiesības vai tirdzniecības zīmes;

(g) pasniedzat informāciju par citām personām bez viņu piekrišanas;

(h) pieprasa, atbalsta vai apbalvo par nelikumīgām darbībām, tādām kā azartspēles, instrukcijas par to kā izveidot vai pirkt nelikumīgus ieročus vai narkotikas, radīt un izplatīt datorvīrusus vai apiet datoru aizsardzības sistēmas vai kopēšanas aizliegumus;

(i) tendēti uz meliem, dezinformāciju, krāpniecību vai citu Lietotāju mānīšanu;

(J) satur vīrusus, trojānus vai citas ļaunprātīgas programmatūras vai kodus;

(k) apbalvo vai aicina piedalīties vai atbalsta politiskas platformas, reliģiju, kultus vai sektas;

(l) atklāj savu personīgo informāciju vai citu personu personīgo informāciju uz vai caur Portālu vai Servisu (izņemot, kad Jūs uzrādat savu personīgo informāciju citam Lietotājam ar tiešajiem ziņojumiem), vai ievāc, pieprasa personīgo informāciju par citām personām, komerciālos vai nelikumīgos nodomos;

(m) nerunā par tēmu, bezjēdzīgi vai vienkārši domāti aizkaitināšanai vai portāla izmantošana citu Lietotāju negatīvai ietekmēšanai;

(n) virzīti uz izvirtībām vai sakariem ar līdzīgām organizācijām, lietām izmantojot Portālu;

(o) mērķēti uz jebkuru juridisku, medicīnisku vai cita veida profesionālu konsltāciju.

MĒS NEVARAM UN NEAPSTIPRINAM, KA CITI LIETOTĀJI IEVĒRO VAI IEVĒROS NĀKOTNĒ DOTOS UZVEDĪBAS NOTEIKUMUS VAI JEBKURUS CITUS ŠO NOTEIKUMU NOSACĪJUMUS, UN, KĀ STARP JUMS UN PORTĀLU, JŪS PIEŅEMAT UZ SEVI VISUS RISKUS, KAS SAISTĪTI AR ZAUDĒJUMIEM VAI KAITNIECĪBU, KĀ REZULTĀTĀ TIE IR RADUŠIES NEIEVĒROJOT ŠOS NOTEIKUMUS NO CITU LIETOTĀJU PUSES.

5. Jūsu reģistrācija un lietotāja konts

(a) Reģistrācijas noteikumi

Dalība dod iespējas izmantot lielāko daļu Portāla funkciju. Lai kļūtu par reģistrētu lietotāju, Jums ir jāsniedz sekojoša informācija («Reģistrācijas dati»):

Elektroniskā pasta adrese

Jūs apstiprināt, ka Reģistrācijas dati, kurus Jūs iesniedzat: (1) ir autentiski, pareizi, aktuāli un īsti, un (2) pašrocīgi tiek ievadīti un atjaunoti, lai paliktu īsti, precīzi, aktuāli un pilnīgi. Mēs paturam sev tiesības aizliegt Jums turpmāko Portāla izmantošanu, ja Mēs, mūsuprāt kostatēsim, ka kādi no Jūsu reģistrācijas datiem nav pilnīgi.

(b) Lietotāja konta drošība.

Pēc reģistrācijas procesa beigām Portālā, Jūs saņemsiet lietotājvārdu un paroli. Jūs nesat pilnu atbildību par sava lietotājvārda un paroles konfidencialitāti un nesat pilnu atbildību par visām darbībām, ierakstiem un/vai pienākumiem, kuri ir radušies zem Jūsu lietotājvārda un paroles vai konta numura, neatkarīgi no tā, vai darbības kontā ir veiktas pēc Jūsu darbībām vai nē. Jums ir pienākums nekavējoties ziņot mums par jebkuru nesankcionētu Jūsu lietotājvārda vai paroles izmantošanu, kā arī par jebkuru citu drošības pārkāpumu. Mēs nevaram un nenesam nekādu atbildību par jebkādiem Jūsu kaitējumiem vai izdevumiem, kuri ir radušies Jums neievērojot dotā punkta noteikumus.

(c) Premium / Vip - statuss

Lielākā daļa pakalpojumi un servisi ir pieejami tikai Premium/Vip-statusa īpašniekiem. Reģistrētie lietotāji, kuri iegādājas Premium/Vip-statusu («Premium/VIP-lietotāji»), nes atbildību par periodisku biedru naudu iemaksu, kā ir aprakstīts attiecīgajā (s) reģistrācijas lapā. Mēs atstājam sev tiesības piedāvāt Premium/Vip-statusu par īpaši zemākām cenām citiem Lietotājiem, kā arī sniegt atlaides izejot no personīgiem mērķiem. Apmaksas noteikumi tiek uzrādīti pie reģistrācijas un/vai šīs lapas beigās.

MĒS ATSTĀJAM AIZ SEVIS TIESĪBAS JEBKURĀ BRĪDĪ IZMAINĪT IEMAKSAS SUMMU UN APMAKSAS METODES, IESKAITOT PAPILDUS IEKASĒŠANU VAI ATSEVIŠĶAS APMAKSAS VEIDUS PAR SATURU VAI PAKALPOJUMU VAI PAR IZMAIŅĀM PAKALPOJUMOS, KURI IR SAISTĪTI AR DAŽĀDIEM STATUSA IZMAIŅU VARIANTIEM, KURI STĀJĀS SPĒKĀ (30) DIENAS PĒC PUBLIKĀCIJAS ONLAINĀ. MĒS VARAM PAPILDUS JUMS NOSŪTĪT PAZIŅOJUMU PAR APMAKSU IZMAIŅĀM UZ ELEKTRONISKO PASTU. JA DOTĀS IZMAIŅAS JUMS NAV PIEŅEMAMAS, JŪS VARAT ATTEIKTIES NO PIEDERĪBAS PORTĀLAM. JA TURPINĀSIET IZMANTOT PORTĀLU PĒC DATUMA, KAD STĀJĀS SPĒKĀ BIEDRU NAUDAS IEMAKSU SUMMAS IZMAIŅAS UN APMAKSAS METODES, IR KĀ APSTIPRINĀJUMS TAM, KA JŪS PIEKRĪTAT DOTAJĀM IZMAIŅĀM.

(d) Informācijas iegūšana un konfidencialitāte.

Ja Jūs vēlaties iegūt informāciju par mūsu informācijas iegūšanas metodēm, iepazīstieties ar mūsu Konfidencialitātes politiku zem saites lapas apakšā.

(e) Informācijas sniegšana gadījumos, kad to prasa likums. Jūs piekrītat un saprotat tam, ka Mēs varam atklāt informāciju, kuru mums sniedzāt, gadījumos kad to prasa likums, vai mēs pēc saviem uzskatiem uzskatām, ka informācijas atklāšana ir pamatota lai: (I) ievērotu likumus, pieprasījumi un pavēles no tiesībsargājošām iestādēm, vai jebkura tiesas procesa gaitā (neatkarīgi no tā, vai lietas ietvaros informācija ir nepieciešama likumdošanas ietvaros); (II) aizsargāt un noturēt tiesības uz īpašumu, kurš pieder Mums vai trešajām personām; vai (III) aizsargāt kāda dzīvību vai drošību, piemēram, kad tiek izteikti draudi vai vardarbība vienai vai citai personai (ieskaitot Jūs).

6. Speciāls piedāvājums automātiskai dalības pagarināšanai

Ja Jūs pirmo reizi esat kļuvis par biedru FLIRTAVIETA.COM, Jūs varat izmantot mūsu speciālo dalības automātisko pagarināšanas piedāvājumu (bezmaksas pagarinājums 3-mēnešu vai 12-mēnešu tarifu plāns uz 3 mēnešiem). Tam Jums ir vajadzīgs:

  - Piereģistrēties un apmaksāt, kā minimums trīs (3) mēnešus pēc kārtas, vai pieslēgt tarifu plānu uz 3 vai 12 mēnešiem
  - Vienmēr ievērot uzstādītos noteikumus FLIRTAVIETA.COM
  - Augšuplādēt savā profilā, kā minimums, vienu fotogrāfiju
  - Apmeklēt vietni ne retāk, kā vienu reizi 7 dienās
  - Griesties pie atbalsta dienesta.

Saistībā ar pastāvošiem Noteikumiem, kā arī, lai nodrošinātu pastāvīgu un nepārtrauktu piekļuvi pie Jūsu dalības, Jūsu dalība tiks automātiski pagarināta uz nākošo periodu, uz to pašu termiņu, kurš sākotnēji tika aktuāli izvēlēts, bet ne pēc reklāmas tarifa Portāla dalībniekiem, ja tikai Jūs neatcelsiet vai neatbilstat Speciālajam piedāvājumam automātiski dalības pagarināšanai, kā aprakstīts augstāk. Dalības maksas pagarināšana ar SMS pierakstīšanos sastāda 2,95 eiro nedēļā, pagarināšana notiek 1 reizi nedēļā. Portāls atstāj sev iespējas pagarināt dalību pēc atlaižu tarifa, nosakot to pēc saviem uzskatiem. Lai atslēgtu automātisko dalības pagarināšanu, vajag nosūtīt FLIRT STOP uz numuru 1881, vai griesties pie atbalsta dienesta.

FLIRTAVIETA.COM atstāj sev tiesības izmainīt, apturēt vai apstādināt Speciālo dalības automātisko pagarināšanu jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma. FLIRTAVIETA.COM lēmums ir galējs, ieskaitot, bet neierobežojot, saņemt tiesības uz 3 mēnešu pagarinājumu.

Dotais piedāvājums nav paredzēts nodošanai tālāk un var tikts izmantots tikai vienu reizi vienai personai.

7. Atbrīvošana no garantijām

JŪS SAPROTAT UN PIEKRĪTA, KA PORTĀLS, SERVISS UN JEBKURA CITA INFORMĀCIJA, KURA PIEEJAMA UZ/VAI CAUR PORTĀLU VAI SERVISU, TIEK PASNIEGTA PĒC PRINCIPA «KĀ IR». SAISTĪBĀ AR ŠO, JŪS PIEKRĪTAT, KA PORTĀLS UN SERVISI IR DOMĀTI TIKAI IZKLAIDĒJOŠIEM NOLŪKIEM, UN JŪS IZMANTOJAT TO/VIŅUS UZ JŪSU PAŠA RISKU. PORTĀLS TIEK ATBRĪVOTS NO VISA VEIDA GARANTIJĀM, REDZAMĀM VAI IEDOMĀTĀM. NE PORTĀLS, NE JEBKĀDS NO PILNVAROTAJĀM PERSONĀM, PARTNERIEM, NEVIENS NO AMATPERSONĀM, DIREKTORIEM, LICENŠU TURĒTĀJIEM, DARBINIEKIEM VAI PĀRVALDNIEKIEM NEAPSTIPRINA UN NEGARANTĒ (I) KA PORTĀLS VAI SERVISS ATBILSĪS JŪSU PRASĪBĀM VAI BŪS PRECĪZS, PILNĪGS, UZTICĪGS VAI BEZ KĻŪDĀM; (II) KA PORTĀLS VAI SERVISS BŪS VIENMĒR PIEEJAMS VAI TĀ DARBĪBA VIENMĒR DARBOSIES KOREKTI, BŪS PIEEJAMA, SAVLAICĪGA VAI DROŠA; (III) KA JEBKĀDAS KĻŪDAS PORTĀLĀ VAI SERVISĀ TIKS IZLABOTAS VAI KA PORTĀLS VAI SERVISI NESATURĒS VĪRUSUS, TROJĀNUS VAI KĀDAS CITAS NEPROGNOZĒJAMAS ĪPAŠĪBAS; (IV) PRECIZITĀTE, UZTICAMĪBA, SAVLAICĪBA VAI JEBKĀDU MATERIĀLU PILNĪBA KURI IR PUBLICĒTI VAI IR PIEEJAMI PORTĀLĀ VAI SERVISOS, IESKAITOT MATERIĀLUS LIETOTĀJU PROFILOS; UN (V) JEBKURAS IEDOMĀTĀS GARANTIJAS, KURAS RODAS SAKARĀ AR - DARĪJUMU KONTAKTIEM VAI IZMANTOJOT TIRGUS PRAKTIKU UN PRINCIPUS, PORTĀLS ATSAKĀS UN JŪS ATBRĪVOJAT TO NO JEBKĀDIEM PIENĀKUMIEM, SAISTĪBĀM, TIESĪBĀM, PRETENZIJĀM VAI TIESU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM, KURI IR UZRADUŠIES VAI IR SAISTĪTI AR PORTĀLA VAI SERVISU IZMANTOŠANU NO JŪSU PUSES, NESKATOTIES VAI TAS IR SAISTĪTS AR PAVIRŠĪBU (AKTĪVU, PASĪVU VAI NOSACĪTU) PORTĀLA VAI TĀ PILNVAROTO PERSONĀM.

NEAPROBEŽOJOTIES NO AUGSTĀK MINĒTĀS JĒGAS, JŪS ATZĪSTAT, KA PORTĀLU VEIDO UN VADA DAŽI PROFILI, UN KA DAŽI PORTĀLA «BIEDRI» IR FIKTĪVAS PERSONAS, KURAS TIKA IZVEIDOTAS AR PORTĀLA DARBINIEKU UN AĢENTU PALĪDZĪBU, KURAS TURPMĀK TIKS DĒVĒTAS KĀ «PARTNERES». AR ŠO JŪS ATZĪSTAT UN PIEKRĪTAT, KA, PORTĀLS VAR JUMS ATBILDĒT UZ JŪSU ZIŅOJUMIEM PARTERU VĀRDĀ NO DARBINIEKU, AĢENTU VAI ČATA BOTU PUSES, KURI SEVI POZICIONĒ, KĀ IZDOMĀTUS CILVĒKUS. JŪS PAŠI LABPRĀTĪGI ATĻAUJAT PORTĀLAM IZMANTOT PARTNERU DATUS UN IZDOMĀTUS PROFILUS, LAI UZLABOTU JŪSU PIEREDZI AR PORTĀLU, IEVĀKT DATUS KURI ATTIECĀS UZ LIETOTĀJIEM, VIŅU VĒLMĒM UN PIEREDZI, KĀ ARĪ KONTROLĒT NOSACĪJUMU UN NOTEIKUMU IZPILDI NO CITIEM PORTĀLA LIETOTĀJIEM. PARNTERU PROFILI IR ATZĪMĒTI AR ZAĻU ZĪMĪTI ANKETAS LAPĀ VAI RETOS GADĪJUMOS AR ZAĻU PUNKTU.

JŪS APSTIPRINAT UN PIEKRĪTAT, KA IEEJAT PORTĀLĀ UN SERVISOS PĒC SAVIEM UZSKATIEM UN UZŅEMATIES VISUS RISKUS UN, KA JŪS PERSONĪGI NESAT ATBILDĪBU PAR JŪSU UN RISKIEM, KO VAR RADĪT JUMS JŪSU SATURS, KO PUBLICĒJAT PORTĀLĀ VAI SERVISOS.

8.Atbildības ierobežošana

PORTĀLS VAI JEBKURI CITI TĀ PARTNERI, VAI JEBKĀDAS TĀ AMATPERSONAS, DIREKTORI, DARBINIEKI, AĢENTI, PĀRSTĀVNIECĪBAS, INFORMĀCIJAS PROVAIDERI VAI LICENŠU IZSNIEDZĒJI/SAŅĒMĒJI, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NENES ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, APLINKUS, GADĪJUMA, SPECIĀLI, SODA VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM (NEATKARĪGI NO DARBĪBU FORMAS), KURI IR RADUŠIES (I) PORTĀLA VAI SERVISU LIETOŠANAS NO JEBKURAS PERSONAS VĀRDA, IESKAITOT, BET NEIEROBEŽOJOT, JEBKĀDI ZAUDĒJUMI, NOSACĪTA ATKARĪBA VAI JEBKĀDI CITI TRAUCĒJUMI; (II) JEBKĀDA IZMANTOŠANA VAI PORTĀLA VAI SERVISA IZMANTOŠANAS NEIESPĒJAMĪBA VAI, DĒĻ KĀDA IEMESLA, IESKAITOT PROBLĒMAS AR SAKARIEM VAI CITĀM INFORMĀCIJAS NODOŠANAS KĻŪMĒM VIETNĒ; VAI (III) APSPRIEŠANA, PIRKUMI, JEBKURU PREČU IEGĀDE VAI TIEŠI VAI CAUR PORTĀLU VISOS GADĪJUMOS, PAT TAD, JA BIJĀ BRĪDINĀTS PAR TĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU.

NE PIE KĀDIEM APSTĀKĻIEM, ATTIECĪBĀ PRET JUMS, SAITS NENES NEKĀDU ATBILDĪBU UZ PILNU VAI PAŠIZMAKSAS SUMMU, KURA PĀRSNIEDZ 100 EIRO VAI SUMMU, SUMMU KURU ESAT IEMAKSĀJUŠI PORTĀLĀ SAKARĀ AR PORTĀLA IZMANTOŠANU PĒDĒJOS SEŠUS (6) MĒNEŠUS, ATKARĪBĀ NO TĀ, KAS MAZĀKA.

9. Pārtraukšana

Jūsu tiesības pēc dotajiem Nosacījumiem automātiksi anulējās, ja Jūs pārkāpjat kādus no šo Noteikumu nosacījumiem. Lai nodrošinātu Nosacījumu pārtraukšanu, Portālam nav Jums jānosūtā nekādi paziņojumi, bez tam, mēs varam pārtraukt doto nosacījumu darbību jebkurā laikā dēļ jebkura iemesla vai bez iemesla un varam nodrošināt ar informācijas nosūtīšanu dažādos veidos, ieskaitot, šādu paziņojumu izvietošanu Portālā vai kā savādāk. Pēc Jūsu tiesību pārtraukšanas Jums ir pienākums pārtraukt Portāla lietošanu.

10. Spams un pieļaujamie izmantošanas veidi

Mēs piedāvājam Jums pastāstīt par Portālu saviem draugiem. Taču, Jūs varat to darīt tikai ar līdzekļiem, kas nav pretrunā ar Jūsu interneta sniedzēja noteikumiem, kā arī vispārpieņemtiem interneta lietošanas ētikas standartiem.

11. Saziņa ar mums

Visi ziņojumi, kurus Jūs nosūtāt mums, ieskaitot tādus jautājumus, kā komentāri vai ieteikumi par Portālu (kopīgi nosaukts par «Saziņa ar mums»), nav konfidenciāla informācija un var tikt izmantota no mūsu puses jebkādiem mērķiem, ieskaitot, bet neierobežojoties, izstrādei, ražošanai vai produktu pilnveidošanai, ieskaitot tādu saziņu ar mums, bez informēšanas vai kompensāciju izmaksu jums. Saziņā ar mums, Jūs apstiprināt Portālam mūžīgu, bezmaksas licensi uz šīs sarakstes izmantošanu uz jebkura datu nesēja un jebkurā pasaules valstī.

12. Atlīdzība

Jūs garantējat atlīdzināt Saita izdevumus, tā amatpersonām, direktoriem, darbiniekiem, meitas kompānijām, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, aģentiem, partneriem un filiālēm, tiesību pārņēmējiem un cessiju turētājiem par visām saistībām, pretenzijām, pieprasījumiem un izdevumiem, ieskaitot advokātu honorārus, kuri ir nosacīti vai radīsies vai var rasties pēc Jūsu nepareizas Portāla un/vai servisa lietošanas, vai dēļ Jūsu pārkāpumiem, vaipārkāpumiem Jūsu saturā kas skar intelektuālā īpašuma tiesības vai citas, trešo pušu tiesības. Mēs varam sniegt savu palīdzību un kontroli strīda jautājumā, kur Jums ir jākompensē izdevumi, bet Jūs, savukārt tādā gadījumā, piekrītat sadarboties ar mums.

13. Pārējie nosacījumi

(a) Ekskuzivitāte.

Šī vienošanās ir pilnīga un galēja vienošanās starp Jums un Portālu un aizvieto jebkuras citas, mutiskas, rakstiskas vai sarakstes komunikācijas starp pusēm, kuras skar šo jautājumu. Tāpat ir aizsargātas visas tiesības, kuras šajā Vienošanās nebija tieši pieminētas.

(b) Neatteikšanās no tiesībām.

Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka Portālam, tā tiesību ņēmējiem vai cessiju turētājiem, vai mūsu satura provaideriem, kaut kādu konkrētu stāvokļu neievērošana, Noteikumi nav izskatāmi, kā atteikums vai šķērslis turpmākam stāvoklim.

(c) Līguma noteikumu autonomija.

Ja, kaut kāda šī esošā Līguma daļa, kādu iemeslu dēļ ir atzīta par nederīgu, tāds stāvoklis tiks izmainīts tikai tik daudz, cik būs nepieciešams, lai izpilde būtu iespējama.

(d) Jurisdikcija.

Esošie Nosacījumi tiek regulēti ar Skotijas likumdošanu neieskaitot kolīziju tiesības un Jūs piekrītat uz valstisku jurisdikciju un federālajām tiesām, kuras atrodās Edinburgā, Skotijā. Jūs piekrītat, ka jebkādi strīdi vai pretenzijas, kuras radušās doto Nosacījumu ietvaros vai to izpildījumā un skaidrojumā, atrodās Edinburgas, Skotija, tiesu jurisdikcijā. Jūs atsakāties no jebkādām tiesībām apstrīdēt vietu, vai jurisdikciju, neērtību vai kādu citu iemeslu dēļ, un Jūs atsakaties no jebkādām likumīgām vai citām tiesībām saskaņā ar starptautiskajiem likumiem vai līgumiem, vai valsts likumiem kurā Jūs dzīvojat, ierosināt lietu, kas skar Portālu, Servisus vai šos Nosacījumus, lai noregulētu tos šajā jurisdikcijā.

(e) Atteikšanās no kolektīvās prasības

Jūs piekrītat tam, ka jebkurš strīds starp Jums un Portālu, Servisu vai doto vienošanos, tiks risināts individuālā kārtā un ka, Jūs nepievienosieties vai neapvienosiet savas pretenzijas ar citu Lietotāju pretenzijām un, ka Jūs nesniegsiet nekādas prasības, gan, kā kādu grupu pārstāvis vai kā pilnvarota persona.

14. Ziņojumi

Visi rakstiskie ziņojumi Saitam ir nosūtāmi tikai uz elektronisko adresi support@flirtavieta.com. Saits var informēt Jūs par izmaiņām šajos noteikumos, vai par jeb kuriem citiem jautājumiem, izvietojot paziņojumus Portālā. Vietne var arī izmainīt savu adresi, par to pabrīdinot ar ziņojumu Saitā.

15. Likums par autortiesībām ciparu tehnoloģiju laikmetā

Ja Jums ir zināms par kādiem satura noteikumu pārkāpumiem Saitā, lūgums paziņojiet mums par to. Mēs pieņemam mērus attiecība uz šķietamiem pārkāpumiem saskaņā ar likumu par autortiesību pārkāpumiem ciparu tehnoloģiju laimetā un arī citiem likumiem kuri skar intelektuālo īpašumu, kuri var liegt pieeju vai dzēšanu, kā likums uz viltojumu pamata.

JA JUMS IR KĀDI JAUTĀJUMI SAKARĀ PAR SAITA DOTAJIEM NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM, VAI SAITA LIETOŠANU, LŪDZU, SŪTIET TOS UZ ELEKTRONISKO PASTU support@flirtavieta.com